Sborníky z předchozích let | Conference Proceedings from Previous Years

For English version of this page please click here.

Zde si můžete prohlédnout či stáhnout PDF verze konferenčních sborníků z předchozích let:

  • Sborník z konference pořádané v roce 2020 (zde);
  • Sborník z konference pořádané v roce 2019 (zde);
  • Sborník z konference pořádané v roce 2018 (zde);
  • Sborník z konference pořádané v roce 2017 (zde);
  • Sborník z konference pořádané v roce 2016 (zde);
  • Sborník z konference pořádané v roce 2015 (díl 1, díl 2).

Upozorňujeme, že ke dni 25. 4. 2019 byla konferenčním sborníkům přidělena mezinárodní standardní čísla seriálových publikací (ISSN):

  • Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (Print): ISSN 2571-4074;
  • Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (On-line): ISSN 2571-4082.

Aktuálně také probíhá recenze sborníků pro jejich přijetí do databáze SCOPUS (číslo žádosti: D273CEFA969F4B0A); ukončení tohoto řízení a související výsledky očekáváme v období říjen 2019 – duben 2020 (samotné recenzní řízení trvá 6-12 měsíců).

Odkaz na naše závazky a očekávání v oblasti „Publishing Ethics“ je k dispozici zde.

Kontakt: konference-pravo@vse.cz