Vědecký a organizační výbor | Scientific and Organizing Committee

For English version of his page please click here.

Mezinárodní vědecký výbor

 • Předseda
  • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR)
 • Členové
  • prof. JUDr. Michael Bogdan, jud. dr., B.A., LL.M. (University of Lund, Švédsko)
  • prof. JUDr. Jan Dědič, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR)
  • prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (Univerzita Karlova, ČR)
  • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova, ČR)
  • doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, ČR)
  • doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR)
  • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Masarykova univerzita, ČR)
  • JUDr. Dušan Holub, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko)
  • JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR)
  • JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D. LL.M. (Západočeská univerzita v Plzni, ČR)

Organizační výbor

 • Předseda
  • Ing. Lukáš Vacuška
 • Členové
  • Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc.
  • Mgr. Michal Pohl

Kontakt: konference-pravo@vse.cz.