Informace o projektu

 

Projekt „Online Study Platform on Mediation“ v rámci strategického partnerství Erasmus+ na Vysoké škole ekonomické v Praze

  • Vysoká škola ekonomická spolu s 5 evropskými univerzitami, totiž University of Genova (Itálie), Mykolas Romeris University (Litva), University of National and World Economy (Bulharsko), University of Graz (Rakousko) a Turiba University (Lotyšsko), zahájila v září 2016 tříletý projekt „Online Study Platform on Mediation“, který je financován Evropskou unií v rámci strategického partnerství Erasmus+.
  • Mediace představuje řešení sporů s dlouhodobě pozitivním efektem na zúčastněné strany. Evropská unie nejen ve svých právních aktech dlouhodobě upřednostňuje alternativní řešení sporů, které však v mnoha členských státech není příliš rozvinuté. Cílem tohoto projektu je tak zvýšení povědomí o mediaci, a to prostřednictvím vytvoření a provozování online vzdělávací platformy. Digitalizace učebního procesu (tedy vytvoření databáze a zpřístupnění učebních materiálů na internetu) umožní dálkové studium mediace. V rámci projektu se také uskuteční praktické nácviky mediace a studentské turnaje v mediaci. Interaktivní formu učení podpoří i nácviková videa.
  • Pozornost bude ale věnována i teoretické stránce věci. Součástí výstupů projektu bude učební materiál zaměřený na metodologii, jehož cílem je pomoci akademickým pracovníkům zlepšit jejich organizační a metodologické schopnosti, které jsou třeba při organizování nácviků mediace a turnajů.
  • Projektu se účastní jak akademická sféra reprezentovaná 6 partnerskými univerzitami, tak experti na mediaci z praxe. Ze strany VŠE projekt odborně zaštiťují doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D. a JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. z Katedry podnikového a evropského práva a Mgr. Jan Štandera, advokát a zapsaný mediátor.

_______________________________________________

Informace o projektu v českém jazyce

Informace o projektu v anglickém jazyce

Kulatý stůl o mediaci konaný dne 12. ledna 2017 (zápis)

Setkání řešitelů projektu v italském Janově 23.11.2017

Projektové setkání v rakouském Grazu 11. a 12. dubna 2018